0

Cart

Dit kindercongres over talent is dit jaar aan zijn 2de editie toe. Zoals onderwijsgoeroe Sir Ken Robinson in zijn laatste boek “The Element/Het Element” stelt is dat mensen zich echt in hun element voelen wanneer hun passie samenvalt met hun talent. Wat je graag doet, kan je meestal goed en omgekeerd.

[flickrset id=”72157625200601414″ thumbnail=”medium” photos=”” overlay=”true” size=”medium”]

Mark Florquin

Author Mark Florquin

Using Computers, Camera's and Software, the Holographer captures the world and its inhabitants for teleporting into Digital Reality.

More posts by Mark Florquin

Mark Florquin - The holographer